Kalite ve Doğallık Bir Arada...

SPOTTY BEJ

Sertlik(Mosh)
Özgül Ağırlık (gr/cm3)
Gözeneklilik %
Nem Oranı %
Suya Dayanım İndeksi %
Darbe Dayanımı (Kgf/cm2)
Dolaylı Çekme Dayanımı (Kgf/cm2)
Eğilme Dayanımı (Kgf/cm2)
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (kgf/cm2)
Kohezyon (kgf/cm2)
İçsel Sürtünme Açısı (o)
Elastisite Modülü (GPa)
Poisson Oranı
Nokta Yükü Dayanımı (kgf/cm2)
Doluluk Oranı (%)
3
2,695
0,195
0,109
99,75
3,44
74,1
141,28
933,74
202,24
49,73
35,37
0,316
57,59
99,8
SPOTTY BEJ