Kalite ve Doğallık Bir Arada...

ROSATO BEJ-AÇIK

Sertlik(Mosh)
Özgül Ağırlık (gr/cm3)
Gözeneklilik %
Nem Oranı %
Suya Dayanım İndeksi %
Darbe Dayanımı (Kgf/cm2)
Dolaylı Çekme Dayanımı (Kgf/cm2)
Eğilme Dayanımı (Kgf/cm2)
Tek Eksenli Basınç Dayanımı (kgf/cm2)
Kohezyon (kgf/cm2)
İçsel Sürtünme Açısı (o)
Elastisite Modülü (GPa)
Poisson Oranı
Nokta Yükü Dayanımı (kgf/cm2)
Doluluk Oranı (%)
3
2,632
0,195
0,17
99,75
12,95
38,004
117,155
686,747
153,314
51,2
35,37
0,316
56,267
99,993
ROSATO BEJ-AÇIK