CREMA LATTE

Sertlik 2,98
Özgül ağırlık 2,72
Gözeneklilik % 0,197
Nem oranı % 0,109
Suya dayanım indeksi % 99,75
Darbe dayanım (kgf/cm2) 3,44
Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm2) 74,8
Eğilme dayanımı (kgf/cm2) 143,85
Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm2) 937,45
Kohezyon (kgf/cm2) 203,77
İçsel sürtünme açısı (O) 49,5
Elastisite modülü (gpa) 35,37
Poisson oranı 0,316
Nokta Yüklü Dayanımı (kgf/cm2) 57,8
Doluluk Oranı % 99,78

CREMA LATTE